Indre forvandling

Kursist  udtaler:


"Kurset har sat gang i indre forvandlende livsprocesser. Jeg er trygt og kærligt blevet ført og guidet igennem hele kurset med de mange forskellige temaer, øvelser og meditative danse mm


Det er ren forvandling, helt ind på celleplan


Essensen af det, jeg har fået ud at kurset, er:


Oplevelsen af sammenhængende livskraft mellem himmel og jord, mellem solengel  og jordstjerne"
Indre forvandling  – Feminine Kraft 1+2
På dette fordybelseskursus arbejder vi på at forene og skabe syntese mellem krop, sind og ånd og (gen)skabe den dynamiske kraft mellem himmel og jord samt åbne os for den feminine strøm der er toneangivende i denne tid. Gennem en afveksling og sammensmeltning af dans og bevægelse, yoga og meditative øvelser arbejder vi både med at udrense og afbalancere de 7 kundalini-chakraer samt integrere de feminine kvaliteter, så der igen kan oprettes balance mellem det feminine og det maskuline udtryk. Der kan forekomme teoretiske indslag, men hovedvægten vil ligge på fysisk og meditativt arbejde.


Kursus/del 1.

På kursus 1 er der særligt fokus på at udrense og afbalancere de 3 nedre chakraer, den nedre triade.

Herigennem kan du få kontakt til din dybere jeg-bevidsthed og personlighed samt finde din indre styrke og tryghed. Derudover arbejdes der med at åbne eller øge sjælsbevidstheden i hjertet og at turde give og modtage accept og kærlighed.


Dato: 22 /9 - 24/9 2017

Tid: Fredag kl. 10.00-18.00, Lørdag kl. 10.00-18.00, Fredag kl. 10.00-15.00

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter

Pris: 3000,00 kr.


Tilmeldingsfrist d. 1/9


Kursus/del 2.

Hovedfokus vil være at udrense de 3 øvre chakraer, den øvre triade. Her arbejdes der bl.a.  med at integrere og anerkende personligheden som en del af sit åndelige væsen og dermed tage ansvar for både sin åndelige og personlige udvikling. I forlængelse af kursus 1 fortsætter vi med at udrense hjertechakraet og arbejder på finde at finde ro og kærlighed til sig selv.


Dato:17/11 - 19/11 2017

Tid: Fredag kl. 10.00-18.00, Lørdag kl. 10.00-18.00, Fredag kl. 10.00-15.00

Sted: Vorre Østergård Kursuscenter

Pris: 3000,00 kr


Tilmeldingsfrist d. 1/11


Kurset er rettet til dig, der har nogen erfaring inden for meditation og mindfulness og er åben for den spirituelle verden. Det er ligeledes vigtigt at du er klar til at tage ansvar for din egen proces på kurserne og perioden imellem. Man kan nøjes med at tage del 1 eller evt. vente med at tage del 2 til et senere tidspunkt (f.eks. forår 2018).


Praktisk info Vorre Østergård: Der er køkken med mulighed for at lave mad og opbevaring af mad i køleskab, toiletter og bad (bad mod mindre betaling). Der er mulighed for at finde bed and breakfast i nærheden. Mere info om dette senere.
Holdet vil være på max 10 deltagere.