Krop- og Sjælsterapi


Liv i Bevægelse   -   Liv i Fordybelse         Healende Krop- og Sjælsterapi - Hjertets vejØnsker du at finde ro og klarhed i dit liv ?

Ønsker du hjælp til at komme i bedre kontakt med din højere bevidshed?

Ønsker du at få renset ud i gamle traumer og uhensigtsmæssige mønstre?

Ønsker du at finde en årsag til dine fysiske eller følelsesmæssige smerter?Har du svært ved at mærke dig selv og din krop?

Har du vedvarende fysiske smerter ?

Har du følelsesmæssige udfordringer med f.eks. sorg, vrede, angst?

Har du stress eller depression?

Har du svært ved at finde din retning i livet?
Med en eller flere Krop- og Sjælsterapier har du mulighed for at få større sjælskontakt og dermed fornemmelse for din krop og dit sinds budskaber. Dette åbner op for at  du fremover kan blive din egen vejleder og dermed følge hjertet og sjælens vej. For at bane vejen dertil, kan der være følelsesmæssige udfordringer som f.eks. chok og traumer fra tidligere oplevelser og/eller begrænsende overbevisninger, der skal frigøres i din krop og dit sind. Dette vil vise sig under terapien.

 

Efter en indledende samtale starter jeg som regel terapien med en afstresning af dit nervesystem, så du og din krop falder til ro. Herved bliver kroppen klar til at åbne sig og vise, hvor der er ubalancer/spændinger. Dette sanser jeg gennem min fulde tilstedeværelse og evt. udveksling med dig undervejs.

 

Terapien foregår enten ved blid berøring/kontakt til de steder i din krop, som kræver særlig opmærksomhed og/eller arbejde i energifeltet omkring kroppen. Det betyder at du kan opleve, at jeg slipper den direkte berøring og i stedet arbejder med healingsenergier undervejs. Det er din krops signaler og mine sansninger/min intuition, der er retningsgiver for, hvilke metoder jeg bruger.

 

En terapi kan derfor udmønte sig meget forskelligt, alt efter hvem du er, hvilken form for metode du er modtagelig over for, og hvilke problematikker du kommer med.


De redskaber/metoder jeg anvender under en session vil derfor også variere men kan spænde over Kranio Sakral Terapi, Healing, Somato Emotional Release (Krop og følelsesforløsende Terapi) samt Regressionsterapi.


Du er meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende, hvis du har spørgmål :-)


Mobil: 20 82 01 38

Mail:   mb@livibevaegelse.dk

Klinikaddresse: Lillehedenvej 4, Veng, 8660 Skanderborg


Pris:   1 time    600,00 /stud/ledige 450,00

           1,5 time 800,00/ stud/ledige 600,00